direct naar inhoud van Artikel 36 Algemene vrijstellingsbevoegdheid
Plan: St. Annaparochie
Status: goedgekeurd
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00630000000511

Artikel 36 Algemene vrijstellingsbevoegdheid

 

Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, vrijstelling verle­nen van:

 

a.    de bij recht in de voorschriften gegeven maten, afmetingen en percentages tot ten hoogste 10% van die maten, afmetingen en per­centages; 

b.    de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwer­ken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van de bouw­werken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot ten hoogste 10,00 m; 

c.    de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van zonne-energiemasten wordt vergroot tot ten hoogste 15,00 m; 

d.    de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwer­ken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van bouw­wer­ken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirene­masten wordt vergroot tot ten hoogste 30,00 m; 

e.    het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen binnen het bouw- c.q. bestemmingsvlak en toestaan dat de grenzen van het bouw- c.q. bestemmingsvlak naar de buitenzijde worden overschreden door:

1.    plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;

2.    gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;

3.    één erker per (hoofd)gebouw over maximaal de halve gevelbreedte;

4.    ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen;

mits:

-       de bouw c.q. bestemmingsgrens met niet meer dan 1,50 m overschrijdend.

 

Arial'>1.    plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;

2.    gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;

3.    één erker per (hoofd)gebouw over maximaal de halve gevelbreedte;

4.    ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen;

mits:

-       de bouw c.q. bestemmingsgrens met niet meer dan 1,50 m overschrijdend.