direct naar inhoud van Artikel 20 Wonen - Woongebouw
Plan: Bestemmingsplan Franeker - Oost en Schalsumerplan
Status: Onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000FRAOOSTSCHAOHN2-

Artikel 20 Wonen - Woongebouw

 

20. 1.    Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Wonen - Woongebouw aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    woongebouwen;

b.    garageboxen;

met de daarbijbehorende:

c.    tuinen, erven en terreinen;

d.    parkeervoorzieningen;

e.    groenvoorzieningen;

f.     paden;

g.    waterlopen en waterpartijen;

h.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

20. 2.    Bouwvoorschriften

20. 2. 1. Voor het bouwen van woongebouwen gelden de volgende bepalingen:

a.    een woongebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;

b.    de goothoogte van een gebouw zal ten hoogste de op de plankaart in het bouwvlak aangegeven hoogte bedragen;

c.    de (bouw)hoogte van een gebouw zal ten hoogste de op de plankaart in het bouwvlak aangegeven hoogte bedragen.

20. 2. 2. Voor het bouwen van garageboxen gelden de volgende bepalingen:

a.    garageboxen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding “garageboxen”;

b.    de hoogte van de garageboxen zal ten hoogste 3,50 m bedragen.

20. 2. 3. Voor het bouwen van carports gelden de volgende bepalingen:

a.    carports mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding “carports”;

b.    de hoogte van de carports zal ten hoogste 3,00 m bedragen.

20. 2. 4. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a.    de hoogte van vlaggenmasten zal ten hoogste 8,00 m bedragen;

b.    de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

20. 3.    Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van een goede woonsituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.