direct naar inhoud van Artikel 19 Wonen - Wooncentrum
Plan: Bestemmingsplan Franeker - Oost en Schalsumerplan
Status: Onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000FRAOOSTSCHAOHN2-

Artikel 19 Wonen - Wooncentrum

 

19. 1.    Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Wonen - Wooncentrum aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    gebouwen ten behoeve van:

1.    woon- en zorgcentra;

2.    sociale en medische voorzieningen;

b.    garageboxen;

met de daarbijbehorende:

c.    tuinen, erven en terreinen;

d.    parkeervoorzieningen;

e.    groenvoorzieningen;

f.     paden;

g.    waterlopen en waterpartijen;

h.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

19. 2.    Bouwvoorschriften

19. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a.    een gebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;

b.    de goothoogte van een gebouw zal ten hoogste de op de plankaart in het bouwvlak aangegeven hoogte bedragen;

c.    de (bouw)hoogte van een gebouw zal ten hoogste de op de plankaart in het bouwvlak aangegeven hoogte bedragen;

d.    tot een hoogte van 2,50 m mogen geen gebouwen worden gebouwd, ter plaatse van de aanduiding “onderdoorgang”.

19. 2. 2. Voor het bouwen van garageboxen gelden de volgende bepalingen:

a.    garageboxen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding “garageboxen”;

b.    de hoogte van de garageboxen zal ten hoogste 3,50 m bedragen.

19. 2. 3. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a.    de hoogte van vlaggenmasten zal ten hoogste 8,00 m bedragen;

b.    de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

19. 3.    Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van een goede woonsituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.