direct naar inhoud van Artikel 13 Verkeer - Rail
Plan: Bestemmingsplan Franeker - Oost en Schalsumerplan
Status: Onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000FRAOOSTSCHAOHN2-

Artikel 13 Verkeer - Rail

 

13. 1.    Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Verkeer - Rail aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    een treinstation;

met de daarbijbehorende:

b.    stations- en nutsgebouwen;

c.    terreinen;

d.    wegen, paden en straten;

e.    parkeervoorzieningen;

f.     nutsvoorzieningen;

g.    groenvoorzieningen;

h.    sloten en  bermen;

i.      bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

13. 2.    Bouwvoorschriften

13. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a.    als gebouw mogen uitsluitend stations- en nutsgebouwen worden gebouwd;

b.    de stations- en nutsgebouwen zullen binnen het bouwvlak worden gebouwd;

c.    de hoogte van de gebouwen zal ten hoogste 4,00 m bedragen.

13. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

-       de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

13. 3.    Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.