direct naar inhoud van Artikel 33 Slotbepaling
Plan: Bestemmingsplan Franeker - Oost en Schalsumerplan
Status: Onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000FRAOOSTSCHAOHN2-

Artikel 33 Slotbepaling

 

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel:

 

Voorschriften deel uitmakende van het

Bestemmingsplan Franeker - Oost en Schalsumerplan

van de gemeente Franekeradeel.

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 4 december 2008.

 

 

 

De voorzitter,                                                                     De griffier,

 

 

 

 

.....................                                                                    .................