direct naar inhoud van Artikel 24 Leiding - Water
Plan: Bestemmingsplan Franeker - Oost en Schalsumerplan
Status: Onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000FRAOOSTSCHAOHN2-

Artikel 24 Leiding - Water

 

24. 1.    Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Leiding - Water aangewezen gronden zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemmingen), tevens bestemd voor:

a.    een strook ten behoeve van een (hoofd)waterleiding;

met de daarbijbehorende:

b.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

24. 2.    Bouwvoorschriften

24. 2. 1. In afwijking van het bepaalde bij de andere op de plankaart aangewezen bestemmingen, mogen op of in deze gronden geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, anders dan ten behoeve van de aanvullende bestemming.

24. 2. 2. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

24. 2. 3. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van deze (aanvullende) bestemming, geldt de volgende bepaling:

-       de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 2,00 m bedragen.

24. 3.    Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van het doelmatig functioneren van de leiding.

24. 4.    Vrijstelling van de bouwvoorschriften

24. 4. 1. Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig functioneren van de leiding, vrijstelling verlenen van:

-       het bepaalde in lid 24.2.1. en lid 24.2.2. en toestaan dat de in de basisbestemming genoemde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:

*    vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder.