direct naar inhoud van Artikel 23 Geluidszone
Plan: Bestemmingsplan Franeker - Oost en Schalsumerplan
Status: Onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000FRAOOSTSCHAOHN2-

Artikel 23 Geluidszone

 

23. 1.    Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Geluidszone aangewezen gronden zijn, naast het bepaalde in de andere voor die gronden aangewezen be­stemmingen (basisbestemmingen), bestemd voor het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting vanwege het industrieterrein van geluidsgevoelige objecten.

23. 2.    Bouwvoorschriften

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende bepaling:

-       een op grond van de basisbestemmingen toelaatbaar geluidsgevoelig object, of de uitbreiding daarvan, mag slechts wor­den gebouwd indien de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein van de gevels van dit geluidsgevoelige object niet ho­ger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde.

23. 3.    Specifieke gebruiksvoorschriften

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 28 lid 28.1.1., wordt in ieder geval gerekend:

-       het gebruik van niet-geluidsgevoelige objecten als geluidsgevoelige objecten.