direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijf - Nutsvoorzieningen
Plan: Bestemmingsplan Franeker - Oost en Schalsumerplan
Status: Onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000FRAOOSTSCHAOHN2-

Artikel 4 Bedrijf - Nutsvoorzieningen

 

4. 1.       Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Bedrijf - Nutsvoorzieningen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    gebouwen ten behoeve van het openbaar nut, zoals transformatorgebouwen, gebouwen ten behoeve van de gasvoorziening, en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwen;

b.    een watertoren, ter plaatse van de aanduiding “watertoren”;

met de daarbijbehorende:

c.    terreinen;

d.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

4. 2.       Bouwvoorschriften

4. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

a.    een gebouw zal binnen het bouwvlak worden gebouwd;

b.    de goothoogte van een gebouw zal ten hoogste 4,00 m bedragen.

4. 2. 2. Voor het bouwen van de watertoren gelden de volgende bepalingen:

a.    de watertoren zal worden gebouwd binnen de gronden die op de plankaart zijn voorzien van de aanduiding “watertoren”;

b.    de hoogte van de watertoren zal ten hoogste de bestaande hoogte bedragen.

4. 2. 3. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

-       de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 10,00 m bedragen.

4. 3.       Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van een goede woonsituatie, een goede milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.