direct naar inhoud van Artikel 2 Wijze van meten
Plan: ’t War / Witzens / Keningspark
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000BPFRAWAWIKE2009-

Artikel 2 Wijze van meten

 

Bij onduidelijkheden of interpretatieverschillen betreffende de wijze van meten is de uitleg van NEN2580 (oppervlakten en in­houden van gebouwen, termen en definities en bepalingsmetho­den) bepalend.

 

Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten:

1.      de (bouw)hoogte / nokhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van het bouwwerk, on­dergeschikte bouwdelen als antennes, liftkokers, schoorste­nen, luchtkokers, lichtkappen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwdelen niet meegerekend;

2.      de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druip­lijn, het boeibord of een daarmee gelijk te stellen constructie­deel, ondergeschikte bouwdelen als goten van dakkapellen niet meegerekend;

3.      de oppervlakte van een bouwwerk:

de buitenwerkse verticale projectie van het bouwwerk, waarbij de bovengrondse bouwdelen vanaf 1,00 m boven peil worden meegerekend, uitgezonderd ondergeschikte bouwonderdelen zoals goten en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouw­onderdelen met een maximale oversteek van 75 cm;

4.      de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buiten­zijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

5.      de afstand tot de zijdelingse perceelgrens:

de kortste afstand vanaf enig punt van een bouwwerk tot de zijdelingse perceelgrens.