direct naar inhoud van Artikel 19 Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening
Plan: ’t War / Witzens / Keningspark
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000BPFRAWAWIKE2009-

Artikel 19 Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening

 

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van on­derwerpen van stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen:

a.      de richtlijnen voor het verlenen van vrijstelling van de steden­bouwkundige bepalingen;

b.      de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer;

c.      de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten;

d.      het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofd­transportleidingen;

e.      de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden;

f.        de ruimte tussen bouwwerken; en

g.      erf- en terreinafscheidingen.