direct naar inhoud van Artikel 24 Slotbepaling
Plan: ’t War / Witzens / Keningspark
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000BPFRAWAWIKE2009-

Artikel 24 Slotbepaling

 

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel:

 

Voorschriften deel uitmakende van het

Bestemmingsplan Franeker - ’t War / Witzens / Keningspark

van de gemeente Franekeradeel.

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 2 oktober 2008.

 

 

 

De voorzitter,                                                                      De griffier,

 

 

 

 

.....................                                                                     .................