direct naar inhoud van Artikel 6 Groen
Plan: ’t War / Witzens / Keningspark
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000BPFRAWAWIKE2009-

Artikel 6 Groen

 

6. 1.          Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Groen aangewezen gronden zijn be­stemd voor:

a.      plantsoenen;

b.      groenstroken;

c.      beplanting;

d.      paden;

e.      sloten en bermen;

f.        speelvoorzieningen;

g.      een geluidswal, ter plaatse van de aanduiding “geluidswal”;

met daaraan ondergeschikt:

h.      fiets- en voetpaden;

i.         water;

j.         tuinen en erven;

k.       wegen en straten;

l.         nutsvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

m.    steigers en vlonders, ter plaatse van de aanduiding “steigers”;

n.      overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder brug­gen.

6. 2.          Bouwvoorschriften

6. 2. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden ge­bouwd.

6. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a.      steigers en vlonders mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding “steigers”;

b.      de hoogte van steigers en vlonders zal ten hoogste 2,00 m be­dragen;

c.      de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

6. 3.          Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van een goede woonsituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, na­dere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebou­wing.