direct naar inhoud van Artikel 21 Algemene vrijstellingsbepalingen
Plan: ’t War / Witzens / Keningspark
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000BPFRAWAWIKE2009-

Artikel 21 Algemene vrijstellingsbepalingen

 

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeers­veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, vrijstelling verlenen van:

 

1.      de bij recht in de voorschriften gegeven maten, afmetingen en percentages, tot en hoogste 10% van die maten, afmetingen en percentages;

2.      de bestemmingsplanbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot ten hoogste 10,00 m;

3.      de bestemmingsplanbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot ten hoogste 37,50 m;

4.      het bepaalde ten aanzien van het bouwen van (hoofd)gebouwen binnen het bouwvlak en toestaan dat de grenzen van het bouwvlak naar de buitenzijde worden over­schreden door:

a.      plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatieka­nalen en schoorstenen;

b.      gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;

c.      erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspar­tijen, luifels, balkons en galerijen;

mits de bouwgrens met niet meer dan 1,50 m overschrij­dend.