direct naar inhoud van Artikel 3 Agrarisch - Cultuurgrond
Plan: ’t War / Witzens / Keningspark
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000BPFRAWAWIKE2009-

Artikel 3 Agrarisch - Cultuurgrond

 

3. 1.          Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Agrarisch - Cultuurgrond aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.      cultuurgrond;

met daaraan ondergeschikt:

b.      groenvoorzieningen;

c.      sloten en bermen;

d.      paden;

met de daarbijbehorende:

e.      bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3. 2.          Bouwvoorschriften

3. 2. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden ge­bouwd.

3. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

-          de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

3. 3.          Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van de ver­keersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.