direct naar inhoud van Artikel 3 Doeleinden van verkeer en verblijf
Plan: Uitwerkingsplan (ex artikel 11 WRO) Minnertsga - Groot Hermana fase 2
Status: vastgesteld
Plantype: uitwerkingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00630200070503

Artikel 9 Doeleinden van verkeer en verblijf

 

Bestemmingsomschrijving

 

A.     De op de kaart voor doeleinden van verkeer en verblijf aan­gewe­zen gronden zijn bestemd voor:

        1.     woonstraten;

        2.     paden;

        3.     parkeervoorzieningen;

        4.     groenvoorzieningen;

        en in beperkte mate voor:

        5.     tuinen en erven;

        met de daarbijbehorende:

        6.     bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

Bebouwingsbepalingen

 

B      1.     Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden ge­bouwd.

 

        2.     Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebou­wen zijnde, gel­dt de volgende bepaling:

                --      de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 5,00 m be­dragen.

 

Nadere eisen

 

C.    Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waarbij met name rekening zal worden gehouden met de algemene criteria.