direct naar inhoud van Artikel 21 Slotbepaling
Plan: Franeker - Bedrijventerrein Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700503BP051702-

Artikel 21 Slotbepaling

 

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel:

 

Voorschriften deel uitmakende van het

Bestemmingsplan Franeker - Bedrijventerrein Zuid

van de gemeente Franekeradeel.

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ..................… 2007

 

 

 

De voorzitter,                                                                     De griffier,

 

 

 

 

..…..........…..                                                                    ...…………

 

 

 

 

===