direct naar inhoud van Artikel 19 Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening
Plan: Woongebied Franeker - Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700502BP059912-

Artikel 19 Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening

 

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van on­derwerpen van stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen:

a.    de richtlijnen voor het verlenen van vrijstelling van de steden­bouwkundige bepalingen;

b.    de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer;

c.    de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten;

d.    het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofd­transportleidingen;

e.    de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden;

f.     de ruimte tussen bouwwerken; en

g.    erf- en terreinafscheidingen.