direct naar inhoud van Artikel 16 Straalpad
Plan: Woongebied Franeker - Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700502BP059912-

Artikel 16 Straalpad

 

16. 1.    Bestemmingsomschrijving

De op de kaart voor straalpad aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen (basisbe­stemmingen), tevens bestemd voor een straalpad.

16. 2.    Bouwvoorschriften

Voor zover gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die zijn toegestaan op grond van de andere voor deze gronden aangewezen bestemmingen (basisbestemmingen), zijn gelegen binnen het op de kaart als zodanig aangegeven straalpad, zal de hoogte van de betreffende gebouwen en bouwwerken, geen ge­bouwen zijnde, niet meer dan 35,00 m bedragen.

16. 3.    Gebruiksvoorschriften

16. 3. 1. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met de gegeven bestemming.

16. 3. 2. Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 16.3.1., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

16. 4.    Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in lid 16.3.1. wordt aangemerkt als een strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2° van de Wet op de economische delicten.