direct naar inhoud van Artikel 2 Wijze van meten
Plan: Woongebied Franeker - Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700502BP059912-

Artikel 2 Wijze van meten

 

Bij onduidelijkheden of interpretatieverschillen betreffende de wijze van meten is de uitleg van NEN2580 (oppervlakten en in­houden van gebouwen, termen en definities en bepalings­metho­den) bepalend.

 

Bij de toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten:

1.    de (bouw)hoogte / de nokhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van het bouwwerk, on­dergeschikte bouwdelen als antennes, liftkokers, schoorste­nen, luchtkokers, lichtkappen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwdelen niet meegerekend;

2.    de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druip­lijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructie­deel, ondergeschikte bouwdelen als goten van dakkapellen niet meegerekend;

3.    de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

4.    de oppervlakte van een bouwwerk:

de buitenwerkse verticale projectie van het bouwwerk, waarbij de bovengrondse bouwdelen vanaf 1,00 m boven peil worden meegerekend, uitgezonderd ondergeschikte bouwonderdelen zoals goten en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouw­onderdelen met een maximale oversteek van 75 cm;

5.    de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buiten­zijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

6.    de afstand tot de zijdelingse perceelgrens:

de kortste afstand vanaf enig punt van een bouwwerk tot de zijdelingse perceelgrens.