direct naar inhoud van Artikel 13 Algemene wijzigingsregels
Plan: St.- Annaparochie - Grietmanshof
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00630000089955-

Artikel 13 Algemene wijzigingsregels

 

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, het straat- en bebou­wingsbeeld, de milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeers­veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, het plan wijzigen in die zin dat:

-       de bestemmingsvlakken “Wonen - 1”, Wonen - 2” en/of “Wo­nen - 3” al dan niet in combinatie met de bestemming “Tuin” onderling worden gewijzigd, mits:

-       de wijzigingsbevoegdheid uitsluitend mag worden toege­past over een volledig bestemmingsvlak.