direct naar inhoud van Artikel 5 Verkeer - Verblijf
Plan: St.- Annaparochie - Grietmanshof
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00630000089955-

Artikel 5 Verkeer - Verblijf

 

5. 1.       Bestemmingsomschrijving

De voor “Verkeer - Verblijf” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    woonstraten;

b.    paden;

c.    parkeervoorzieningen;

d.    groenvoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

e.    tuinen en erven;

f.     nutsvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

g.    nutsvoorzieningen;

h.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

5. 2.        Bouwregels

5. 2. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden ge­bouwd.

5. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a.    de bouwhoogte van terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;

b.    de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

5. 3.        Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

a.    de sociale veiligheid;

b.    de verkeersveiligheid;

c.    de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

 

5. 3.        Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

a.    de sociale veiligheid;

b.    de verkeersveiligheid;

c.    de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

 

bebouwing ten behoeve van:

a.    de sociale veiligheid;

b.    de verkeersveiligheid;

c.    de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.