direct naar inhoud van Artikel 12 Algemene ontheffingsregels
Plan: St.- Annaparochie - Grietmanshof
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00630000089955-

Artikel 12 Algemene ontheffingsregels

 

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan  de woonsituatie, het straat- en bebou­wingsbeeld, de milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeers­veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, ontheffing verlenen van:

a.    de bij recht in het plan gegeven maten, afmetingen en percenta­ges, tot ten hoogste 10% van die maten, afmetingen en percentages;

b.    de regels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot ten hoogste 10,00 m;

c.    de regels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van zonne-energiemasten wordt vergroot tot ten hoogste 15,00 m;

d.    de regels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten wordt vergroot tot ten hoogste 30,00 m;

e.    de regels en toestaan dat openbare (nuts)gebouwtjes, wacht­huisjes ten behoeve van het openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van (de bediening van) kunstwerken, toiletgebouwtjes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen ge­bouwtjes, worden gebouwd, mits:

-       de inhoud per gebouwtje ten hoogste 50 m³ zal bedragen.

 

 

de inhoud per gebouwtje ten hoogste 50 m³ zal bedragen.

 

 

de inhoud per gebouwtje ten hoogste 50 m³ zal bedragen.