direct naar inhoud van Artikel 11 Algemene gebruiksregels
Plan: St.- Annaparochie - Grietmanshof
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00630000089955-

Artikel 11 Algemene gebruiksregels

 

Tot een gebruik, strijdig met de bestemmingen, zoals bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend:

a.    het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, af­braak- en/of bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwacti­viteiten en werken en werkzaamheden;

b.    het storten van puin en/of afvalstoffen;

c.    de stalling en/of opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik ont­trokken) voer-, vaar- en/of vliegtuigen;

d.    het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermid­delen;

e.    het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen.

 

behoeve van seksinrichtingen.

 

behoeve van seksinrichtingen.