direct naar inhoud van Artikel 10 Algemene bouwregels
Plan: St.- Annaparochie - Grietmanshof
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00630000089955-

Artikel 10 Algemene bouwregels

 

10. 1.    Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van on­derwerpen van stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen:

a.    de richtlijnen voor het verlenen van vrijstelling van de steden­bouwkundige bepalingen;

b.    de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer;

c.    de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten;

d.    het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofd­transportleidingen;

e.    de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden; en

f.     de ruimte tussen bouwwerken.

10. 2.    Overschrijding bouwgrenzen

De bouwgrenzen mogen in afwijking van het plan uitsluitend wor­den overschreden door:

a.    tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trap­pen(huizen), galerijen, hellingbanen, funderingen, balkons, er­kers, serres, entreeportalen, veranda’s en afdaken, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1,50 m;

b.    andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de over­schrijding niet meer bedraagt dan 1,00 m.