direct naar inhoud van Artikel 4 Slotbepaling
Plan: Wijzigingsplan (ex artikel 11 WRO) van het bestemmingsplan St. Annaparochie
Status: Goedgekeurd
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0063.0000050503-0001

Artikel 4 Slotbepaling

 

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de titel:

 

Voorschriften deel uitmakende van het

Wijzigingsplan (ex artikel 11 WRO) van het

Bestemmingsplan St. Annaparochie

van de gemeente het Bildt.

 

 

Aldus Goedgekeurd in de collegevergadering van 4 juli 2007.

 

 

De voorzitter,

 

 

 

 

.....................  

De secretaris,

 

 

 

 

.................

 

                       

                                                                                            

 

 

.................