direct naar inhoud van Hoofdstuk 1 BESLUIT
Plan: Partiele herziening van het bestemmingsplan Bedrijvengterrein Kie
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700503BP061702-

BESLUIT

De raad van de gemeente Franekeradeel,

 

overwegende,

 

dat het bestemmingsplan Bedrijventerrein Kie dient te worden herzien met het oog op de gewenste beeldkwaliteit, de uitsluiting van windmolens, de uitsluiting van risicovolle inrich­tingen en de volledige uitsluiting van (peri­fere) detailhandel;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende:

Partiële Herziening van het Bestemmingsplan Bedrijventerrein Kie.

 

PLANKAART

 

De plankaart van het Bestemmingsplan Bedrijventerrein Kie, zoals aange­past bij de Partiële Herziening, wordt herzien op de wijze zoals aangege­ven op de bij deze herziening behorende kaart.

 

VOORSCHRIFTEN

 

De voorschriften van het Bestemmingsplan Bedrijventerrein Kie, zoals aan­gepast bij de Partiële Herziening, worden als volgt herzien: