direct naar inhoud van Artikel 7 Groenvoorzieningen
Plan: Partiele herziening van het bestemmingsplan Bedrijvengterrein Kie
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700503BP061702-

Artikel 7: Groenvoorzieningen

 

*       in lid A vervalt de volgende bepaling:

 

“5.     windmolens, indien de gron­den op de kaart zijn voorzien van de aan­dui­ding "windmolens toege­staan";”

 


*       in lid B, sub 2 vervalt:

 

        “met uitzondering van windmolens,”

 

*       in lid B vervallen de volgende bepalingen:

 

“3.    Voor het bouwen van windmolens gelden de volgende bepalingen:

        a.    de ashoogte van een windmolen zal ten hoogste 60,00 m be­dra­gen;

b.    een windmolen mag uitsluitend worden gebouwd indien en voor zo­ver uit de advisering door het Ministerie van Defen­sie blijkt dat de windmolen(s) geen ontoelaatbare verstoring zal geven op het func­tioneren van radarsystemen ten behoeve van de (militaire) lucht­vaart.”