direct naar inhoud van Artikel 6 Verkeers- en verblijfsdoeleinden
Plan: Partiele herziening van het bestemmingsplan Bedrijvengterrein Kie
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700503BP061702-

Artikel 6a: Verkeers- en verblijfsdoeleinden

 

Bestemmingsomschrijving

 

A.    De op de kaart voor verkeers- en verblijfsdoeleinden aangewezen gron­den zijn bestemd voor:

1.    wegen;

2.    voet- en rijwielpaden;

3.    kunstwerken, zoals bruggen, viaducten, tunnels en andere ongelijk­vloerse kruisingen, en duikers;

4.    parkeervoorzieningen;

5.    groenvoorzieningen;

6.    sloten, bermen en beplanting;

7.    waterlopen en waterpartijen;

8.    tuinen en erven;

met de daarbijbehorende:

9.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

Bebouwingsbepalingen

 

B.    1.   Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

 

2.   Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

-       de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoog­ste 5,00 m bedragen.

 

Nadere eisen

 

C.   Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van het gestelde in  

de Beschrijving in Hoofdlijnen, nadere eisen stellen aan de plaats en de afstand van de bebouwing, waarbij met name rekening gehouden zal worden met de algemene criteria. “