direct naar inhoud van Artikel 5 Agrarisch gebied
Plan: Partiele herziening van het bestemmingsplan Bedrijvengterrein Kie
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700503BP061702-

Artikel 5: Agrarisch gebied

 

*       de volgende bepaling vervalt:

 

Wijzigingsbevoegdheid

 

E.     Burgemeester en Wethouders kunnen, met inachtneming van het ge­stelde in de Beschrijving in Hoofdlijnen, het plan wijzigen in die zin dat de gron­den die op de kaart zijn voorzien van de aanduiding "wijzi­ging naar windmolens toegestaan", worden voorzien van de aandui­ding "windmolens toegestaan", mits:

a.    de ashoogte van een windmolen ten hoogste 60,00 m zal bedra­gen;

        


 b.   uit de advisering door het Ministerie van Defensie blijkt dat de wind­molens geen ontoelaatbare verstoring zullen geven op het functio­neren van radarsystemen ten behoeve van de (militaire) luchtvaart.

 

*       ingevoegd wordt: