direct naar inhoud van Artikel 1 Begripsbepalingen
Plan: Partiele herziening van het bestemmingsplan Bedrijvengterrein Kie
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700503BP061702-

Artikel 1: Begripsbepalingen

 

*       de leden 1 en 2 worden als volgt gewijzigd:

 

“1.    het plan:

        het Bestemmingsplan Bedrijventerrein Kie van de ge­meente Franeke­ra­deel, zoals aangepast bij de Partiële Herziening van het bestemmings­plan Bedrijventerrein Kie;

 

2.     de kaart:

        de kaart van het Bestemmingsplan Bedrijventerrein Kie, zoals aange­past bij de Partiële Herziening van het bestemmingsplan Bedrijventer­rein Kie;”

 

*       de bepalingen worden als volgt aangevuld:

 

“12.  gevelbouwgrens:

de als zodanig op de kaart aangegeven bouwgrens;”

 

*        de na deze aanvulling volgende leden van het artikel worden opvolgend vernummerd.

 

“26.   risicovolle inrichting:

een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit Externe Veiligheid In­richtin­gen een grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. een risi­coafstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten.”