direct naar inhoud van Artikel 24 Slotregel
Plan: Bestemmingsplan Franeker - Westelijke woongebieden
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.00700000BPFRAWWG2009ONH-

Artikel 24 Slotregel

 

Deze regels kunnen worden aangehaald onder de titel:

 

Regels van het

Bestemmingsplan Franeker - Westelijke woongebieden

van de gemeente Franekeradeel.

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 2 juli 2009

 

 

 

De voorzitter,                                                                         De griffier,

 

 

 

 

.....................                                                              .................

 

 

 

===